Profession Services

ขั้นตอนการบริการ 3 ขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้แทนจำหน่าย
Presales Support
การให้บริการ 4 ขั้นตอน ให้ข้อมูลและรายละเอียดตัวสินค้าให้ลูกค้าได้ทำการเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง(Presentation) ทดสอบระบบของอุปกรณ์(Demo) ทดสอบระบบการทำงานจริง(Proof of Concept) ระบบการเรียนรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(Learning System)
Postsales Support
ให้บริการหลังการขาย บริการ Upgrade Firmware / Patch, แก้ไขปัญหา Configuration, ให้บริการทดแทนสินค้าที่เสียล่วงหน้า (Advance Replacement), การให้บริการ Onsite Service ในลักษณะ 24x7x4/24×7/ 8×5,ให้คำแนะนำทั่วไปและเชิงลึกในอุปกรณ์ต่างๆ
Installation & Training
ติดตั้งอุปกรณ์และการฝึกอบรม ติดตั้งอุปกรณ์กลุ่ม Security, Networking และ Datacenter โดยเจ้าหน้าที่วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ฝึกอบรมการใช้งาน การติดตั้งและอบรมให้ข้อมูลความรู้แก่เจ้าหน้าที่และลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่มีความสนใจ

About IT Green

            บริษัท ไอทีกรีน จำกัด(มหาชน)  เดิมได้ชื่อ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ITDC) ก่อตั้งในปี 2540 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีผ่านตัวแทนจำหน่าย (Distribution) เริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายซอพท์แวร์วินโดว์ของไมโครซอฟท์ประเทศอเมริกา และได้เพิ่มสินค้าด้านไอทีตัวอื่นๆอีกมากมายโดยเลือกเฉพาะตราสินค้าที่เป็นที่นิยมของตลาดในระดับโลก และได้พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายจนมีจำนวนดีลเลอร์หรือรีเซลเลอร์กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมากกว่า 1,500 ดีลเลอร์ ในปี 2547 บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบและเนื้อหาของการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้านไอทีและขั้นตอนการจัดจำหน่ายให้มากขึ้น โดยเน้นการสนับสนุนก่อนและหลังการขายเพื่อเสริมจุดแข็งและปิดจุดบกพร่องตลอดจนสร้างการบริการและโซลูชั่นใหม่ ๆ ให้กับดีลเลอร์ เช่น การให้ข้อมูลด้านเทคนิคและข้อมูลเฉพาะของสินค้า, การร่วมกับดีลเลอร์ในการนำเสนอสินค้าและปิดการขาย, การให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ, การให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์และบุคคลากรในการทำการทดสอบการใช้งานสินค้า(POC) มีสต็อคสินค้าเพื่อลดระยะเวลาการส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริการติดตั้งอุปกรณ์และระบบงาน การให้การอบรมด้านเทคนิค การแก้ปัญหาของสินค้าที่เกิดขึ้นจากการบริการ การซ่อมบำรุงตลอดจนการมีอุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลาที่ส่งซ่อมอุปกรณ์เป็นต้น บริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนสินค้าที่จำหน่ายจากสินค้าประเภทสินค้าส่วนบุคคลเป็นสินค้าระดับองค์กร(Enterprise Product) โดยเลือกสินค้าที่มีจุดเด่นและจุดขายในตัวเอง และเป็นสินค้าที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและต่อการนำเสนอเป็นโซลูชั่นให้ลูกค้า โดยในปี 2551 สินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าระดับองค์กรทั้งหมด

OUR PRODUCTS

มุ่งยกระดับการขายสินค้าและบริการด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาบุคลากรและองค์กรไปพร้อมๆกัน
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มองลูกค้าเป็นเสมือนคู่ค้าเพื่อเข้าสู่การเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
FORTINET TOTLE SECURITY
FORTINET TOTLE SECURITY
Firewall ป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกองค์กรที่ไม่หวังดี หรือไม่ได้รับอนุญาติ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในระบบเเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Computer) Firewall นี้จะมีการกำหนดกฏเกณฑ์ในการเข้า – ออกหรือการรับ...
Read More
ARUBA HPE WIRELESS
ARUBA HPE WIRELESS
ปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเป็นอีก 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนเรา ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหน มักจะเห็นคนใช้งานอุปกรณ์พกพาเช่น Tablet, iPhone, iPad, Andeoid ทั้งสิ้น...
Read More
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
»  ผู้นำเทคโนโลยีการสื่อสารครบวงจร ระบบโครงข่ายสำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสื่อสารทั้ง Wire line, SDH, DWDM, Wireless, 3G และ...
Read More
ANTLABS INTERNET GATEWAY
ANTLABS INTERNET GATEWAY
»    อุปกรณ์ Internet Gateway ใช้ในการควบคุมช่องทางการเชื่อมต่อ Internet ระหว่างผู้ใช้งานโดยมีลักษณะที่เรียกว่า Visitor based...
Read More
LIGOWAVE WIRELESS
LIGOWAVE WIRELESS
»   Ligowave เป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้าทางด้าน IT Network เริ่มก่อตั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2007 จำหน่ายอุปกรณ์ไร้สาย (wireless) ให้แก่...
Read More
PANDUIT CABLE MANAGEMENT
PANDUIT CABLE MANAGEMENT
ผู้นำและผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกทางด้าน Solution ที่มีความทันสมัย  PANDUIT ใช้เครือข่ายที่กว้างขวางและมีความเชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าในการแก้ไขปัญหาความท้าทายทางด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์  :  สายแลนที่มีความทนทานต่อการหักหอ ผลิตจากวัสดุชั้นดี นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา,...
Read More

All Product

บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าทางด้าน IT เป็นตัวแทนจำหน่าย (Distibutor) ทางด้าน IT อีกหลากหลายแบรน เช่น HPE Aruba, Fortinet security  มีดิลเลอร์กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยมากกว่า 320 ดีลเลอร์ มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ บริษัท IT Green มีนโยบายดำเนินธุรกิจและให้บริการคือ จัดจำหน่ายสินค้าทางด้าน IT พร้อมทั้งเสนอ Solution ในระดับองค์กร ออกแบบระบบ สนับสนุนการให้ยืมอุปกรณ์เพื่อทดลองใช้งานและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคโดยวิศวะกรผู้เชียวชาญ • NETWORK & SECURITY » Ligowave » Fortinet » HPE Aruba » Alcatel Lucent » Infoblox » ANTLabs » Aver » Sangfor IAM • DATACENTER & INFRASTRUCTURE » Delta » Panduit • CLOUD & FILE SECURITYZ   » Zscalar » eLock

IT GREEN UPDATE

ข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
กิจกรรม CSR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
กิจกรรม CSR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร...
Read More
กิจกรรม CSR โรงเรียนวัดบัวปากท่า
กิจกรรม CSR โรงเรียนวัดบัวปากท่า
เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมาทาง บริษัทไอที...
Read More
WE WANT YOU !!
WE WANT YOU !!
เชิญผู้สนในเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทมีความประสงค์เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ...
Read More
IT Green ร่วมสนับสนุนข้าวชาวนาไทย
IT Green ร่วมสนับสนุนข้าวชาวนาไทย
ในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 นี้ บริษัทไอที กรีน จำกัด(มหาชน)...
Read More

Mission

  1. พัฒนาบุคคลากรให้มี ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และธุรกิจของลูกค้า และปรับให้มีทัศนคติในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานและลูกค้า
  2. พัฒนาองค์กรให้มีขบวนการทำงานที่กระชับ เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อลูกค้าและคู่ค้าในการติดต่อเพื่อทำธุรกิจร่วมกัน
  3. รักษาความสัมพันธ์  สื่อสารทำความเข้าใจ ร่วมสร้างและรักษาผลประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกันกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ และลูกค้าในการสร้างธุรกิจ  ยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  4. ศึกษาตลาดและแนวโน้มในอนาคต เพื่อหาสินค้าใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาจำหน่าย เพื่อรักษาและสร้างความต่อเนื่องในการเติบโตของธุรกิจ
  5. สร้างและพัฒนาบริการที่หลากหลาย มีคุณภาพและครบวงจรขององค์กร เพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นจุดขายขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับผู้จัดจำหน่ายอื่นๆ