Profession Services

ขั้นตอนการบริการ 3 ขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้แทนจำหน่าย
Presales Support
การให้บริการ 4 ขั้นตอน ให้ข้อมูลและรายละเอียดตัวสินค้าให้ลูกค้าได้ทำการเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง(Presentation) ทดสอบระบบของอุปกรณ์(Demo) ทดสอบระบบการทำงานจริง(Proof of Concept) ระบบการเรียนรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(Learning System)
Postsales Support
ให้บริการหลังการขาย บริการ Upgrade Firmware / Patch, แก้ไขปัญหา Configuration, ให้บริการทดแทนสินค้าที่เสียล่วงหน้า (Advance Replacement), การให้บริการ Onsite Service ในลักษณะ 24x7x4/24×7/ 8×5,ให้คำแนะนำทั่วไปและเชิงลึกในอุปกรณ์ต่างๆ
Installation & Training
ติดตั้งอุปกรณ์และการฝึกอบรม ติดตั้งอุปกรณ์กลุ่ม Security, Networking และ Datacenter โดยเจ้าหน้าที่วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ฝึกอบรมการใช้งาน การติดตั้งและอบรมให้ข้อมูลความรู้แก่เจ้าหน้าที่และลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่มีความสนใจ

About IT Green

            บริษัท ไอทีกรีน จำกัด(มหาชน)  เดิมได้ชื่อ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ITDC) ก่อตั้งในปี 2540 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีผ่านตัวแทนจำหน่าย (Distribution) เริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายซอพท์แวร์วินโดว์ของไมโครซอฟท์ประเทศอเมริกา และได้เพิ่มสินค้าด้านไอทีตัวอื่นๆอีกมากมายโดยเลือกเฉพาะตราสินค้าที่เป็นที่นิยมของตลาดในระดับโลก และได้พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายจนมีจำนวนดีลเลอร์หรือรีเซลเลอร์กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมากกว่า 1,500 ดีลเลอร์ ในปี 2547 บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบและเนื้อหาของการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้านไอทีและขั้นตอนการจัดจำหน่ายให้มากขึ้น โดยเน้นการสนับสนุนก่อนและหลังการขายเพื่อเสริมจุดแข็งและปิดจุดบกพร่องตลอดจนสร้างการบริการและโซลูชั่นใหม่ ๆ ให้กับดีลเลอร์ เช่น การให้ข้อมูลด้านเทคนิคและข้อมูลเฉพาะของสินค้า, การร่วมกับดีลเลอร์ในการนำเสนอสินค้าและปิดการขาย, การให้คำปรึกษาและออกแบบระบบ, การให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์และบุคคลากรในการทำการทดสอบการใช้งานสินค้า(POC) มีสต็อคสินค้าเพื่อลดระยะเวลาการส่งสินค้าให้กับลูกค้า บริการติดตั้งอุปกรณ์และระบบงาน การให้การอบรมด้านเทคนิค การแก้ปัญหาของสินค้าที่เกิดขึ้นจากการบริการ การซ่อมบำรุงตลอดจนการมีอุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลาที่ส่งซ่อมอุปกรณ์เป็นต้น บริษัทฯได้ปรับเปลี่ยนสินค้าที่จำหน่ายจากสินค้าประเภทสินค้าส่วนบุคคลเป็นสินค้าระดับองค์กร(Enterprise Product) โดยเลือกสินค้าที่มีจุดเด่นและจุดขายในตัวเอง และเป็นสินค้าที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและต่อการนำเสนอเป็นโซลูชั่นให้ลูกค้า โดยในปี 2551 สินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าระดับองค์กรทั้งหมด

OUR PRODUCTS

มุ่งยกระดับการขายสินค้าและบริการด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เน้นการพัฒนาบุคลากรและองค์กรไปพร้อมๆกัน
ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มองลูกค้าเป็นเสมือนคู่ค้าเพื่อเข้าสู่การเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
FORTINET TOTLE SECURITY
FORTINET TOTLE SECURITY
Firewall ป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกองค์กรที่ไม่หวังดี หรือไม่ได้รับอนุญาติ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในระบบเเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Computer) Firewall นี้จะมีการกำหนดกฏเกณฑ์ในการเข้า – ออกหรือการรับ...
Read More
ARUBA HPE WIRELESS
ARUBA HPE WIRELESS
ปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายเป็นอีก 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนเรา ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหน มักจะเห็นคนใช้งานอุปกรณ์พกพาเช่น Tablet, iPhone, iPad, Andeoid ทั้งสิ้น...
Read More
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE
»  ผู้นำเทคโนโลยีการสื่อสารครบวงจร ระบบโครงข่ายสำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสื่อสารทั้ง Wire line, SDH, DWDM, Wireless, 3G และ...
Read More
ANTLABS INTERNET GATEWAY
ANTLABS INTERNET GATEWAY
»    อุปกรณ์ Internet Gateway ใช้ในการควบคุมช่องทางการเชื่อมต่อ Internet ระหว่างผู้ใช้งานโดยมีลักษณะที่เรียกว่า Visitor based...
Read More
LIGOWAVE WIRELESS
LIGOWAVE WIRELESS
»   Ligowave เป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้าทางด้าน IT Network เริ่มก่อตั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2007 จำหน่ายอุปกรณ์ไร้สาย (wireless) ให้แก่...
Read More
PANDUIT CABLE MANAGEMENT
PANDUIT CABLE MANAGEMENT
ผู้นำและผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกทางด้าน Solution ที่มีความทันสมัย  PANDUIT ใช้เครือข่ายที่กว้างขวางและมีความเชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าในการแก้ไขปัญหาความท้าทายทางด้านธุรกิจ ผลิตภัณฑ์  :  สายแลนที่มีความทนทานต่อการหักหอ ผลิตจากวัสดุชั้นดี นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา,...
Read More

All Product

บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าทางด้าน IT เป็นตัวแทนจำหน่าย (Distibutor) ทางด้าน IT อีกหลากหลายแบรน เช่น HPE Aruba, Fortinet security  มีดิลเลอร์กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยมากกว่า 320 ดีลเลอร์ มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ บริษัท IT Green มีนโยบายดำเนินธุรกิจและให้บริการคือ จัดจำหน่ายสินค้าทางด้าน IT พร้อมทั้งเสนอ Solution ในระดับองค์กร ออกแบบระบบ สนับสนุนการให้ยืมอุปกรณ์เพื่อทดลองใช้งานและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคโดยวิศวะกรผู้เชียวชาญ

• NETWORK & SECURITY                             »Ligowave     »Fortinet     »HPE Aruba     »Alcatel Lucent     »Infoblox     »ANTLabs     » Aver
• DATACENTER & INFRASTRUCTURE         »Delta            »Panduit
• CLOUD & FILE SECURITYZ                       »Zscalar          »eLock

IT GREEN UPDATE

ข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
WE WANT YOU !!
WE WANT YOU !!
เชิญผู้สนในเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทมีความประสงค์เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ...
Read More
IT Green ร่วมสนับสนุนข้าวชาวนาไทย
IT Green ร่วมสนับสนุนข้าวชาวนาไทย
ในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 นี้ บริษัทไอที กรีน จำกัด(มหาชน)...
Read More
CDIC 2016 , TIEM TO TRUST
CDIC 2016 , TIEM TO TRUST
IT Green ร่วมรับฟังสัมนาและออกงาน Cybersecurity and Trust...
Read More
CEO Interview : Come Togather To Hight Value Bussiness
CEO Interview : Come Togather To Hight Value Bussiness
“ ในฐานะผู้แทนจำหน่าย (Distributor) สินค้าไอทีระดับองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือจากแบรนด์ชั้นนำและคู่ค้ามายาวนาน บริษัท ไอ ที...
Read More

Mission

  1. พัฒนาบุคคลากรให้มี ทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์และธุรกิจของลูกค้า และปรับให้มีทัศนคติในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นผู้ให้บริการที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานและลูกค้า
  2. พัฒนาองค์กรให้มีขบวนการทำงานที่กระชับ เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูง ง่ายต่อลูกค้าและคู่ค้าในการติดต่อเพื่อทำธุรกิจร่วมกัน
  3. รักษาความสัมพันธ์  สื่อสารทำความเข้าใจ ร่วมสร้างและรักษาผลประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกันกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ และลูกค้าในการสร้างธุรกิจ  ยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  4. ศึกษาตลาดและแนวโน้มในอนาคต เพื่อหาสินค้าใหม่ ๆ ที่เหมาะสมมาจำหน่าย เพื่อรักษาและสร้างความต่อเนื่องในการเติบโตของธุรกิจ
  5. สร้างและพัฒนาบริการที่หลากหลาย มีคุณภาพและครบวงจรขององค์กร เพื่อสร้างความแตกต่างและเป็นจุดขายขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับผู้จัดจำหน่ายอื่นๆ