Skip to content

About Us :

NetGain Systems

ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 และเป็นผู้บุกเบิกในธุรกิจ โซลูชันการตรวจสอบประสิทธิภาพในการสังเกตการณ์ของอุปกรณ์และระบบไอที และยังคงดำเนินการพัฒนาโชลูชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับอุปกรณ์และระบบไอทีของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ทีมงานในการตรวจสอบประสิทธิภาพในการสังเกตการณ์ด้านไอทีของ NetGain Systems ได้จัดตั้งขึ้นแล้วทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงออสเตรเลีย จีน สิงคโปร์ และไทย เพื่อพร้อมให้คำปรึกษาและบริการ

โดยไม่คำนึงถึง สถานที่ ประเภท ขนาด หรือความซับซ้อน ของระบบและธุรกิจ โซลูชันของเรามอบอำนาจให้กับลูกค้าได้สังเกตโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที บริการ แอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้จาก แดชบอร์ดและการจัดการเดียว เพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศในการดำเนินงาน โดยลดความซับซ้อนลงและรับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงานธุรกิจ

โดยเข้าใจว่าไอทีของทุกองค์กรมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน NetGain โซลูชันได้รับการออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างมีเอกลักษณ์และเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของการดำเนินงานของคุณ เพื่อพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับธุกิจและ องค์กรของคุณ

Why NetGain :

Unified:

รองรับปรับเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม ในหลากหลายสภาวะแวดล้อม แบบรวมศูนย์ แบบหลายสาขา แบบ on-prem on-cloud หรือ hybrid สามารถรองรับติดตั้งทำงานได้ทั้งหมด ด้วย Single console ก็สามารถทำงานการสังเกตการณ์ด้านไอทีได้อย่างสมบูรณ์

Easy To Use:

เพราะความมุ่งมั่นใส่ใจในการออกแบบมาให้เหมาะสม ทั้งองค์กรขนาดใหญ่และองค์กรที่มีทีม IT Ops ขนาดเล็ก ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน

Customizable:

Dashboard Alarms Notifications และ Reports สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง และหากมีความต้องการเพิ่มเติมในการปรับแต่งที่มากขึ้น ก็สามารถสอบถามและปรึกษาได้

Cost Efficient:

เป็นโซลูชันอัตโนมัติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในตลาด ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร และเพิ่มความสามารถและเพิ่มมูลค่าในการให้บริการสำหรับลูกค้า

Observability suite of solutions

Infrastructure Monitoring

 • Holistic metrics platform
 • AI assistance to make better decisions
 • Fully customizable

Log Analytics

 • Holistic view across IT
 • Gets to root of issues fast
 • Compliance reporting

Security Analytics

 • Rapid detection and response
 • Respond to new threats quickly
 • Compliance reporting

Network Traffic Analytics (NTA)

 • Optimize your network bandwidth management
 • Speeds up problem investigation and resolution
 • Proactive alerts to potential issues

Network Configuration Management (NCM)

 • Improve IT operations
 • Minimize human errors
 • Compliance and reporting

Solution Framework

ชุดโซลูชัน Observability ของ NetGain ช่วยให้องค์กรรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของพวกเขา

Data Sheet

V12

ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นการสังเกตการณ์แบบ Full stack ผู้ใช้สามารถเห็นและดำเนินการได้

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับบริการสาธิตโซลูชัน (POC)

ติดต่อได้ที่…

คุณฐนรัชส์ ชัยรัตนศักดา (Product Manager)
Email : Tanaratc@itgreen.co.th
mobile : 089 698 2553

เว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย