สวัสดีปีใหม่ 2567 ”

“ Happy New Year 2024 ”

 

เมื่อปี พ.ศ. 2432 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้ถือเอาวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย เพื่อให้ทุกปี สยามจะได้นับวันเดือนปีทางสุริยคติได้ตรงกับต่างชาติ

วันขึ้นปีใหม่ไทย 1 เมษายน ได้ปรับเปลี่ยนเป็นวันที่ 1 มกราคม ในรัชสมัยรัชกาลที่ 8 สมัยคณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีมติให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยมาเป็นวันที่ 1 มกราคม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่สากลเช่นเดียวกับประเทศอื่นในโลก

บริษัท #ITGreen ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุขที่มากขึ้น มีสุขภาพร่างกายและจิตใจเเข็งเเรง เเละเป็นปีที่ดี เป็นปีที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน เเละอยู่ด้วยกันตลอดมา

 

Recommended Posts