เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา 

ทาง #ITGreen เเละ #HPE Aruba Networking ได้จัดงานการอบรมในเรื่องของ ระบบเครือข่าย Network Infrastructure เเละ ระบบเเม่ข่าย Server Hyper-Converged Infrastructure ( HCI ) เเละ ระบบความปลอดภัยเครือข่าย Network Security ที่ โรงเเรมสการ์เลทจ.นครศรีธรรมราช 

โดย เพื่อหาเเนวทางในการเเก้ไข เเละ ปัญหา ข้อบกพร่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Recommended Posts