เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ทาง #ITGreen เเละ #Sangfor ได้มีการจัดงาน Sangfor training Security and Cloud solutions โดยการจัดงาน 2 วัน ตั้งเเต่เวลา 9.00น. จนถึง 17.30 น. โดยจัดงานที่ XYZT Café มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Recommended Posts