งาน Increase capbilities to overcome cyber threats

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ทาง ITGreen ได้ร่วมสัมมนาฯ ร่วมกับ บริษัท ภัคชา เฮ้าส์ จำกัด ที่งาน Increase capbilities to overcome cyber threats เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ให้ปลอดภัย เเละ มีรูปเเบบการป้องกันการโจมตีของข้อมูลได้ดีขึ้น
 
บริษัท ภัคชา เฮ้าส์ จำกัด ได้ร่วมกับพันธมิตรทางด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ได้อย่างครอบคลุม เเละ สามารถปกป้องทรัพย์สินขององค์กรจากภัยคุกคามที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Recommended Posts