วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

_________________________________ 

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน)

Recommended Posts