Skip to content

        ปี 2566 ผลพวงจากโควิด สงครามระกว่างยูเครนกับรัสเซีย ปัญหาอิสราเอลกับฮามาส ปัญหาการกัดกันการค้าระหว่างสหรัสกับจีน ส่งผลต่อเนื่องไปสู่ปัญหาอื่นๆ ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ประเทศไทยก็ถูกผลกระทบดังกล่าว แม้ว่าการท่องเที่ยว จะดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้าแต่ยังไม่ดีเท่าช่วงก่อนเกิดปัญหาโควิด การผลิตและการส่งออกก็เป็นการเติบโตแบบไม่สมดุลกล่าวคือ ดีเป็นบางสาขา และแย่เป็นบางสาขา แต่ยังต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันจากประเทศรอบๆ และจากประเทศจีนอีกด้วย หนี้ครัวเรือนของไทยก็ยังสูงกระทบต่อการบริโภค การเมืองของไทยก็สร้างปัญหาในด้านงบประมาณ งบประมาณของปี 2567 ซึ่งควรจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติรับรองจากรัฐสภาฯ ทำให้รัฐไม่มีเวินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงไตรมาสสุดท้าย ทำให้เศรษฐกิจของไทยโดยรวมทั้งปีชะลอตัวลง โครงการต่างๆ ของรัฐเลื่อนออกไป

       4 – 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ของเราได้ผ่านวิกฤติหนักๆ มาหลายรอบ เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยสำหรับชาวไอทีกรีนเรา แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้พัฒนา ปรับตัว สะสมความรู้ประสบการณ์ในระหว่างการแก้ปัญหาดังกล่าว และทำให้เราค่อยๆ แข็งแรงขึ้น ผมมั่นใจว่าขณะนี้เรามีส่วนผสมของสินค้า (Product Portfolio) ที่ดีที่เหมาะสมและมีทีมงานที่มีคุณภาพที่จะพสเราเข้าไปในสนามแข่งขันในปีต่อๆ ไปข้างหน้าได้ ยอดขายของเราซึ่งเคยเพิ่มขึ้นตลอดทุกปีจนสูงสุดในปี 2561 เริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2562 และลงไปต่ำสุดในปี 2563 แต่เริ่มกลับดีขึ้นในปี 2564 และในปี 2565 ไอทีกรีนได้ทำสถิติ 2 เรื่อง คือ หนึ่งเราทำยอดขายรายไตรมาสได้ถึง 200 ล้านบาท ได้เป็นครั้งแรก และสองเราทำยอดขายของปี 2565 ได้สูงสุดกว่ายอดขายรายปีของทุกปีก่อนหน้านี้ และในปี 2566 ยอดขายของเราก็สูงขึ้นกว่าปี 2565 นับว่าเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวของยอดขายของไอทีกรีน

ผมต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานช่วยไอทีกรีนให้ผ่านพ้นปี 2566 มาได้ และขอขอบคุณคู่ค้า ลูกค้า ผู้ผลิตสินค้า และผู้ถือหุ้นที่ให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้หับบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ผมเริ่มมองเห็นแนวทางและมีความหวังว่าบริษัท ไอทีกรีน ของเราจะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและพอเพียงได้ในอนาคต