Skip to content

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลังผ่านปี 2562 ที่ต้องหาธุรกิจและสร้างยอดขายมาชดเชยยอดขายของสินค้า Fortinet ที่บริษัทฯ ถูกตัดการเป็นตัวแทนจำหน่ายและที่ต้องผ่านการทดสอบคัดสรรเพื่อรักษาสถานะการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า HPE-Aruba ซึ่งเป็นสินค้าที่ขายดีของบริษัทฯ ให้ได้นั้นถือเป็นภาระที่เหนื่อยของชาวไอทีกรีนเราทั้งปี ก็คาดว่าในปี 2563 นี้ไอทีกรีนน่าจะสามารถเริ่มการฟื้นธุรกิจเพื่อให้กลับมาสู่ความเข้มแข็งได้อีกครั้ง แต่ก็ต้องมาพบกับปัญหาใหม่อีกตั้งแต่ต้นปี คือการระบาดของโควิด-19 ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาระดับโลก โดยทำลายเศรษฐกิจ  ทำลายการเดินทางระหว่างประเทศ ทำลายการท่องเที่ยว ทำลายความสงบสุขของประชาชนทั้งโลกโดยที่ไม่มีใครทราบว่าจะสาหัสเพียงใดและจะจบเมื่อไหร่ อย่างไรก็ตามยังโชคดีที่การผ่านด่านยากๆ ของบริษัทฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมานั้นได้สะสมความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการหาสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาในระหว่างปี ทำให้ได้ส่วนผสมของสินค้าที่เหมาะสมมากขึ้น บวกกับการปรับฐานและพัฒนาศักยภาพของทีมงานทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะเข้าไปในตลาดลูกค้าได้หลายตลาด เช่น ตลาดธนาคาร ตลาดประกันภัย และตลาดราชการ ซึ่งลูกค้าในตลาดเหล่านี้เป็นลูกค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งในอดีตเราไม่สามารถเข้าตลาดเหล่านี้ได้เลย

การเกิดโควิดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม และความต้องการของลูกค้าในตลาดเป็นอย่างมาก ในช่วงไตรมาสแรกซึ่งโควิดเริ่มระบาด ทุกคนต่างตกใจทำอะไรไม่ถูก กิจกรรมทางการตลาดช้าลงไปจนถึงหยุดชะงัก มีการทำ Social Distancing มีการทำ Work From Home

ธุรกิจที่มีหน้าร้านหลายธุรกิจต้องหยุดลง ส่วนที่สามารถทำได้ก็หันไปทำธุรกิจแบบออนไลน์ /E-commerce/ Home Delivery  ธุรกิจของไอทีกรีนขาดทุนเป็นไตรมาสแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมา และเมื่อเวลาผ่านไปมีข้อมูลมีความเข้าใจมากขึ้น ทุกคนเริ่มปรับตัว ธุรกิจค่อยๆ กลับมาแต่ก็ไม่เป็นเช่นเดิม ทุกคนยังมีความระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายและการลงทุน ไตรมาสที่ 2 ไอทีกรีนเริ่มกลับมามีกำไร ในด้านรัฐบาลมีการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือธุรกิจหลายประการเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ในครึ่งปีหลังการซื้อขายและตลาดเริ่มดีขึ้นดูมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว ไตรมาสที่ 3 ไอทีกรีนก็ยังคงมีกำไร และเมื่อเข้าครึ่งแรกของไตรมาสที่ 4 สภาวะการณ์ของไอทีกรีนมีแนวโน้มที่ยังดูดี มี Pipeline เข้ามาเป็นระยะ แต่เมื่อเข้าครึ่งหลังของไตรมาสมีข่าวการขาดแคลน Chip ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด ประจวบกับมีข่าวการระบาดของโควิดระลอก 2 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนมีผลทำให้ธุรกิจชะลอตัวลง ทั้ง 2 ปัจจัยทำให้หลายโครงการที่ควรจะปิดการขายได้ต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ตาม ด้วยความร่วมมือของพนักงานไอทีกรีนที่ช่วยกันหลายประการ เช่น การเจรจากับคู่ค้าและลูกค้าให้เปลี่ยนสินค้าไปเป็นโมเดลที่สามารถผลิตและส่งงานได้ เจรจาให้รับสินค้าให้ทันก่อนสิ้นปี และเจรจากับผู้ผลิตให้เร่งผลิตและจัดส่งสินค้าที่จะสามารถส่งได้ ด้วยความร่วมมือดังกล่าว ทำให้เราสามารถปิดยอดขายของไตรมาสที่ 4 ได้ประมาณ 115 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสำหรับไตรมาสที่ 4 และกำไรทั้งปีสำหรับปี 2563 ได้   

ผมต้องขอขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานช่วยไอทีกรีนให้ผ่านพ้นปี 2563 มาได้ และขอขอบคุณคู่ค้า ลูกค้า ผู้ผลิตสินค้า และผู้ถือหุ้นที่ให้ความร่วมมือ ในการสนับสนุนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา