Skip to content

Aver

ระบบการประชุมทางไกล ผ่านจอภาพ ช่วยให้ท่านสามารถทำการประชุมทางไกลเสมือนอยู่ในห้องประชุมเดียวกันได้ทุกสถานที่ทั่วโลก รองรับการประชุมทั้งภาพ,เสียงและข้อมูลด้วยเทคโนโลยี่การสื่อสารยุคใหม่ ช่วยให้ได้คุณภาพของภาพ เสียงที่ชัดเจน ไม่ขาดหาย ทำให้การประชุมลื่นไหล เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้รวดเร็วมากขึ้น ช่วยลดความสูญเสีย ด้านเวลาและการเดินทางขององค์กรเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย

ในปัจจุบันที่การศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากไปกว่านั้น การศึกษายังเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ทำให้เทคโนโลยีสื่อการสอนและ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” ไม่ใช่เรื่องไกลตัวการศึกษาไทยอีกต่อไป

AVer Information

ในฐานะเป็นผู้นำทางอปุกรณ์ด้านโซลูชันห้องเรียนอัจฉริยะ ได้นำเทคโนโลยีที่หลากหลายมาช่วยพัฒนารูปแบบห้องเรียนให้มีลักษณะเป็นห้องเรียนดิจิตอล เน้นหลักการใช้งานง่าย อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และ ฟังก์ชั่นการใช้งานตรงความต้องการ

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อใช้บริการการออกแบบห้องเรียนจากเรา

  1. ท่านจะได้ห้องเรียนอัจฉริยะที่ตรงตามความต้องการของท่าน ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และ คุ้มค่าการใช้งาน
  2. ระบบของเราออกแบบมาให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นขณะทำกิจกรรมการเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็น การระดมความคิด หรือคำถามของผู้เรียน สิ่งเหล่านั้นจะถูกบันทึกไว้เป็น Data อาจารย์สามารถทำไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไปได้ ผู้เรียนมีช่องทางในการทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้แบบ 100%
  3. ผู้เรียนเกิดความสนุก และมีทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีติดตัวต่อไป มีทักษะในการนำเสนองานที่ไม่ได้ข้อจำกัด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
  4. คุณครูสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีมากยิ่งขึ้น เรียนชดเชยน้อยลง และมีเวลาในการเรียนแบบภาคปฏิบัติมากขึ้น

AVer for Education - Teaching at home is easy

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และรับบริการสาธิตโซลูชัน (POC)

ติดต่อได้ที่…

คุณไพรัช เพ็ญสุริยะ  (Product Manager)
Email : pirachp@itgreen.co.th

 

เว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย