ทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2566

บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยผู้บริหาร และพนักงาน จัดกิจกรรมทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร

Recommended Posts