Alcatel Lucent ร่วมกับ IT Green จัด Bootcamp

วันที่ 16-18 มกราคม 2563 ที่จังหวัดนครนายก
โดยยกทีม Engineer ทั้งทีมเดินทางไปร่วมกันเรียนรู้ ต่อยอด พัฒนา อีกทั้งเพิ่มศักยภาพให้ทีมมีความแข็งแกร่ง เป็นผู้นำในตลาดยิ่งขึ้น โดยอัดแน่นด้วยเนื้อหา มีการทำ Lab ทำ Solution ต่างๆ ที่หลากหลายและท้าทาย เพื่อให้สามารถนำไปใช้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ

Recommended Posts