Skip to content

IT Green ร่วมสนับสนุนข้าวชาวนาไทย

ในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 นี้ บริษัทไอที กรีน จำกัด(มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้ชาวนาไทยปลูกข้าว แปรรูปและจัดจำหน่ายด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านโรงสีข้าว รับซื้อข้าวจากกลุ่มชาวนาในจังหวัดศรีสะเกษโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวที่มีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณ์อนามัย

นายอดิศร   สิงห์ฤาเดช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) นำข้าวที่รับซื้อจากชาวนาเพื่อนำมาแจกเป็นสวัสดิการของพนักงาน และแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้าทั้ง Partner และ End user ของบริษัท โดยข้าวที่นำมาแจกแบ่งออกเป็น 4 ชนิดได้แก่