Skip to content

ในวาระขึ้นปีใหม่ พุธศักราช 2561 นี้ บริษัทไอที กรีน จำกัด(มหาชน) ร่วมสวัสดีปีใหม่แก่บริษัทคู่ค้า เช่น บริษัท พีพลัส วิชั่นส์ จำกัด, บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด, บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด เป็นต้น อีกทั้งยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอยคำ ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ แปรรูปและจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์  มีรูปแบบการจัดวางที่มีความกระทัดรัด เหมาะแก่การพกพา และที่สำคัญมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับอีกด้วย