กิจกรรม : IT Green ร่วมกับ Panduit จัด Trainning "Basic​ Cabling​ Infrastructure​ and Best Practice"

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน​ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

Recommended Posts