Interactive Visualizers

” เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนใหม่ๆ ผ่านบทเรียนมัลติมีเดียที่สามารถโต้ตอบกันได้ง่ายยิ่งขึ้น ”

aver

คมชัดทุกรายละเอียดระดับ Full HD  :  สามารถส่งเนื้อหาที่มีความละเอียดสูงแบบสตีมมิ่ง ผ่านสาย HDML และมาพร้อมกับฟังก์ชั่นการบันทึกภาพและเสียง เรื่องรายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพื่อสามารถเปิดดูย้อนหลังได้หลังจากเลิกเรียนไปแล้ว

 รองรับการทำงานแบบไร้สาย ยืดหยุ่นได้รอบทิศทาง ส่องได้ทุกวัตถุ  :  สามารถส่งได้ทั้งกระดาษและวัตถุต่างๆ ตามต้องการ ถูกออกแบบมาให้กระทัดรัด พับเก็บได้ง่าย จึงสามารถทำให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกและรวดเร็ว

สื่อสารกับนักเรียนแบบ 1 ต่อ 1  :  สร้างบรรยาการภายในห้องเรียนให้มีการตอบโต้กันอย่างแท้จริงระหว่างผู้เรียนกับครู