ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าทางด้าน IT เป็นตัวแทนจำหน่าย (Distibutor) ทางด้าน IT อีกหลากหลายแบรน เช่น HPE Aruba, Forcepoint  มีดิลเลอร์กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้ง 4 ภาคของประเทศไทยมากกว่า 320 ดีลเลอร์ มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ บริษัท IT Green มีนโยบายดำเนินธุรกิจและให้บริการคือ จัดจำหน่ายสินค้าทางด้าน IT พร้อมทั้งเสนอ Solution ในระดับองค์กร ออกแบบระบบ สนับสนุนการให้ยืมอุปกรณ์เพื่อทดลองใช้งานและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคโดยวิศวะกรผู้เชียวชาญ

• เครือข่ายและความปลอดภัย
» Ligowave
» Forcepoint
» HPE Aruba
» Alcatel Lucent
» Infoblox
» ANTLabs
» Aver
» Sangfor IAM

• ศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน
» Avigilon
» Panduit

• การประชุมระบบเครือข่าย
» Zscalar
» eLock