กิจกรรม CSR มอบอุปกรณเครือระบบคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) นำทีมโดยคุณเอนก เรืองเศรษฐวิทย์ Vice President และทีมงานซึ่งเป็นศิษย์เก่า ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้มอบอุปกรณ์เครือข่าย Firewall , Wireless  Controller และอุปกรณ์ Access Point พร้อมร่วมบรรยายวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้แก่อาจารย์และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติ โดยมีอาจารย์วัชรชัย คงศิริวัฒนา และอาจารย์นิติการ นาคเจือทอง เป็นตัวแทนภาควิชา ฯ รับมอบอุปกรณ์

ITGREEN THANK YOU PARTNER

บริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) ได้จัดงาน ITGREEN THANK YOU PARTNER เมื่อวันเสาร์ที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม เคป ดารา พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ร่วมซื้อขายกับบริษัทเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเป็นอย่างดีเสมอไป อีกทั้งยังจัดให้ลูกค้าได้รับฟังการบรรยายจากอาจารย์ ปริญญา หอมเอนก ในหัวข้อ รู้เท่าทันไซร์เบอร์ใกล้ตัว การป้องกันและการปรับตัวขององค์กร เข้าสู่การปฏิวัติทางดิจิทัล ในยุคไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

 

งานเลี้ยงขอบคุณพนักงานและฉลองยอดขายปี 2560

บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) มีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานและฉลองยอดขายปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงเบียร์ RCA

เนื่องด้วยบริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) มีผลประกอบการในปี 2560 เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ จึงมีการจัดงานเลี้ยงเพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานตลอดทั้งปี 2560 นี้ ทั้งนี้บริษัทคู่ค้าต่างๆ อาธิ

  • Fortinet Thailand
  • บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
  • Antlabs pte. ltd.
  • Sangfor Technologies (Hong Kong) Limited

HAPPY NEW YEAR 2561

ในวาระขึ้นปีใหม่ พุธศักราช 2561 นี้ บริษัทไอที กรีน จำกัด(มหาชน) ร่วมสวัสดีปีใหม่แก่บริษัทคู่ค้า เช่น บริษัท พีพลัส วิชั่นส์ จำกัด, บริษัท สตรีม ไอ.ที.คอนซัลติ้ง จำกัด, บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีนิธคอมพ์ จำกัด เป็นต้น อีกทั้งยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอยคำ ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ แปรรูปและจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์  มีรูปแบบการจัดวางที่มีความกระทัดรัด เหมาะแก่การพกพาและที่สำคัญมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับอีกด้วย1-1

กิจกรรม CSR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมจัดงาน CSR (Corporate Social Responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร) พร้อมทั้งจัดอบรมในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร   การให้ความรู้การใช้งานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ HPE Aruba ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ด้วยตนเองและยังสามารถต่อยอดในการทำงานร่วมกับระบบขององค์กรที่แต่ละท่านดูแลอยู่ได้อีกด้วย

ขอขอบคุณคณะอาจารย์และผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  ทีมงานและผู้เข้าอบรมที่มีความสนใจและเข้าร่วมอบรมในงานนี้ บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) จะจัดงานดีแบบนี้อีกเรื่อยๆ ค่ะ 13

กิจกรรม CSR โรงเรียนวัดบัวปากท่า

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมาทาง บริษัทไอที กรีน จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร) โดยนำอุปกรณ์กระจายสัญญาณ, สายเคเบิลภายใต้เบรน Aruba HPE และ Panduit ส่งมอบและติดตั้งให้กับโรงเรียนวัดบัวปากท่า จังหวัดนครปฐม ทำให้นักเรียนและคุณครูโรงเรียนวัดบัวปากท่ามีความสะดวกสบายในการใช้อินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางบริษัทไอที กรีน จำกัด (มหาชน) ยังร่วมทำกิจกรรมเลี้ยงอาหาร ,ขนมเด็กนักเรียนและเลี้ยงเพลพระวัดบัวปากท่าอีกด้วย  งานนี้ได้ร่วมบริจาคทั้งของแก่นักเรียนและคุณครูและยังได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระอีกด้วย

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามกิจกรรมดีๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมที่บริษัทไอที กรีน จำกัด (มหาชน) จะจัดขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปค่ะ…

WE WANT YOU !!

เชิญผู้สนในเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของบริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทมีความประสงค์เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4 product-sale

IT Green ร่วมสนับสนุนข้าวชาวนาไทย

ในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559 นี้ บริษัทไอที กรีน จำกัด(มหาชน) ร่วมสนับสนุนให้ชาวนาไทยปลูกข้าว แปรรูปและจัดจำหน่ายด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านโรงสีข้าว รับซื้อข้าวจากกลุ่มชาวนาในจังหวัดศรีสะเกษโดยตรงไม่ผ่านคนกลาง อีกทั้งเป็นการสนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวที่มีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณ์อนามัย

นายอดิศร   สิงห์ฤาเดช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) นำข้าวที่รับซื้อจากชาวนาเพื่อนำมาแจกเป็นสวัสดิการของพนักงาน และแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ลูกค้าทั้ง Partner และ End user ของบริษัท โดยข้าวที่นำมาแจกแบ่งออกเป็น 4 ชนิดได้แก่

CDIC 2016 , TIEM TO TRUST

IT Green ร่วมรับฟังสัมนาและออกงาน Cybersecurity and Trust in Digital Era งานสัมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กับควาเชื่อมั่นในยุคดิจิทัล พร้อมด้วย Fortinet และ Elock ณ ไทเทคบางนา ในวันนี้ 12 ตุลาคม 2559
พบกับบูธของเราได้ที่บูธ G19 แล้วพบกันค่ะ

CEO Interview : Come Togather To Hight Value Bussiness

“ ในฐานะผู้แทนจำหน่าย (Distributor) สินค้าไอทีระดับองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือจากแบรนด์ชั้นนำและคู่ค้ามายาวนาน บริษัท ไอ ที กรีน จำกัด (มหาชน) (IT Green) ประสบความสำเร็จอีกครั้งในการผ่านการคัดเลือกและได้รับความไว้วางใจจาก Hewlett Packard Enterprise (HPE) ให้เป็น Distributor สินค้า HPE Aruba ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ”

บริษัท ไอ ที กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท Hewlett PackardEnterprise ร่วมจัดงาน “ Come