ที่อยู่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107558000237

บริษัท ไอที กรีน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
23/87-89 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
อีเมล : sale@itgreen.co.th & support@itgreen.co.th
โทร : 02-126-3456
แฟกซ์ : 02-126-3455

map_itgreen_big