เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอทีกรีน จำกัด(มหาชน) เดิมได้ชื่อ บริษัท ไอที ดิสทริบิวชั่น จำกัด (ITDC) ก่อตั้งในปี 2540 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีผ่านตัวแทนจำหน่าย (Distribution) โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายซอพท์แวร์วินโดว์ของไมโครซอฟท์ประเทศอเมริกา และได้เพิ่มสินค้าด้านไอทีตัวอื่นๆอีกมากมายโดยเลือกเฉพาะตราสินค้าที่เป็นที่นิยมของตลาดในระดับโลก และได้พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายจนมีจำนวนดีลเลอร์หรือรีเซลเลอร์กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมากกว่า 1,500 ดีลเลอร์ ตลอดมาบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนที่จะสร้างความแตกต่างในเรื่องการให้บริการ และให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้า

ในปี 2547 บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบและเนื้อหาของการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าด้านไอทีและขั้นตอนการจัดจำหน่ายให้มากขึ้น โดยเน้นการสนับสนุนก่อนและหลังการขายเพื่อเสริมจุดแข็งและปิดจุดบกพร่องตลอดจนสร้างการบริการและโซลูชั่นใหม่ ๆ ให้กับดีลเลอร์ เช่น การให้ข้อมูลด้านเทคนิคและข้อมูลเฉพาะของสินค้า (Product’s Technical Information and Specification) การร่วมกับดีลเลอร์ในการนำเสนอสินค้าและปิดการขาย การให้คำปรึกษา(Consultancy) และออกแบบระบบ(System Design) การให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์และบุคคลากรในการทำการทดสอบการใช้งานสินค้า(Proof of Concept or Product Testing)

การมีสต็อคสินค้าเพื่อลดระยะเวลาการส่งสินค้าให้กับลูกค้า การบริการติดตั้งอุปกรณ์และระบบงาน การให้การอบรมด้านเทคนิคโดยเน้นการทำเป็นภาษาไทยให้แก่ดีลเลอร์และลูกค้า การแก้ปัญหาของสินค้าที่เกิดขึ้นจากการบริการ การซ่อมบำรุงตลอดจนการมีอุปกรณ์ทดแทนในช่วงเวลาที่ส่งซ่อมอุปกรณ์เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯได้ปรับสินค้าที่จำหน่าย จากสินค้าประเภทสินค้าส่วนบุคคล(Consumer Product หรือ Volume Product) มาเป็นสินค้าระดับองค์กร(Enterprise Product) โดยเลือกสินค้าที่มีจุดเด่นและจุดขายในตัวเอง และเป็นสินค้าที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและต่อการนำเสนอเป็นโซลูชั่นให้ลูกค้า โดยในปี 2551 สินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายนั้นเป็นสินค้าระดับองค์กรทั้งหมด