CEO Interview : Come Togather To Hight Value Bussiness

“ ในฐานะผู้แทนจำหน่าย (Distributor) สินค้าไอทีระดับองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือจากแบรนด์ชั้นนำและคู่ค้ามายาวนาน บริษัท ไอ ที กรีน จำกัด (มหาชน) (IT Green) ประสบความสำเร็จอีกครั้งในการผ่านการคัดเลือกและได้รับความไว้วางใจจาก Hewlett Packard Enterprise (HPE) ให้เป็น Distributor สินค้า HPE Aruba ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ”

บริษัท ไอ ที กรีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท Hewlett PackardEnterprise ร่วมจัดงาน “ Come Together to High Value Business ” ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เพื่อประกาศการเป็น Distributor สินค้า HPE Aruba ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมอัพเดทเทคโนโลยีและโซลูชั่นของ HPE Aruba และกลยุทธ์การทำตลาดในอนาคต โดย คุณอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานบริหาร บริษัท ไอที กรีนจำกัด (มหาชน)

ความสำเร็จสู่ 1 ใน 4 ของ HPE Aruba ในประเทศไทย
นอกเหนือจากประสบการณ์ในตลาดสินค้าไอทีระดับองค์กรมายาวนาน บริษัท IT Green ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่น ระบบเครือข่ายไร้สายของ Aruba มาตั้งแต่ปี 2008 ด้วยการเป็น Distributor อย่างเป็นทางการและเป็นบริษัทแรกๆ ที่นำเทคโนโลยีของ Aruba มาให้บริการแก่องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย จนกระทั่งในปัจจุบัน Aruba ได้ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร Hewlett Packard Enterprise ในส่วน Distributor นั้น ทาง HPE แต่เดิมมีอยู่แล้ว 4 รายในขณะที่ทาง Aruba เดิมมี 3 ราย รวมเป็น 7 ราย จึงต้องมีกระบวนการคัดสรรใหม่อย่างเข้มงวดให้เหลือ Distributor เพียง 4 ราย และในท้ายที่สุดด้วยความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี การมีมาตรฐานการให้บริการ ตลอดจนความพร้อมทางด้านประสบการณ์และความสามารถในการนำเสนอโซลูชั่นของ Aruba แก่คู่ค้า ทาง IT Green จึงยังคงได้รับความไว้วางใจให้เป็น 1 ใน 4 Distributor ในประเทศไทยที่สามารถจัดจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ของ HPE Aruba ต่อไป

มุ่งเน้นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
คุณอดิศร สิงห์ฤาเดช ประธานบริหาร บริษัท ไอที กรีน จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า สำหรับ IT Green แล้ว การเป็น Distributor สินค้าHPE Aruba จะช่วยทำให้ IT Green มีผลิตภัณฑ์ครบครันในด้านเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สาย โดยประกอบด้วย LAN Switches, Intelligent Management Center ในอุปกรณ์กลุ่ม Wireless ประกอบด้วย Aruba Wireless, AirWave Wireless Management Software และ Clearpass ที่เป็น User Access and Policy Manager และเพิ่มเติมด้วย Software Defined Network นอกจากนี้ HPE ยังมีฐานลูกค้าองค์กรและตลาดที่กว้างกว่า และเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้าระดับองค์กรทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความก้าวล้ำของเทคโนโลยี และเมื่อผสมรวมกับความพร้อมของทีมงานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายทั้งก่อนและหลังการขายมายาวนาน และความเชี่ยวชาญในด้าน Security และ Collaboration ที่ทีมงาน IT Green สามารถผสมผสานออกแบบเป็นโซลูชั่นให้เหมาะสมแก่ลูกค้าองค์กรแต่ละแห่งได้ พร้อมด้วยความสามารถนำเสนอ การ Implement อุปกรณ์ใหม่ให้เข้ากับการทำงานของระบบเก่าที่มีอยู่เดิมของลูกค้าได้ ส่งผลให้ IT Green สามารถให้บริการแก่บริษัทคู่ค้าต่างๆ ได้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบงาน ซึ่งเป็นจุดเด่นและข้อได้เปรียบ ช่วยให้บริษัทสามารถขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของ IT Green มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

“บุคลากร” จุดแข็งของ IT Green
หลักการทำงานของ IT Green คือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มองลูกค้าเป็นเสมือนคู่ค้า และการที่เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ 3ของทีมงานด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ การทดสอบคัดเลือกผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปให้บริการส่งผลให้บริษัทมีวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ซึ่งสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้ตั้งแต่การวางแผนเสนอโครงการไปจนถึงการดูแลหลังการขาย ตลอดจนการบริการทางเทคนิค การแนะนำเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้กับลูกค้า เพื่อแสวงหาเทคโนโลยีใหม่สำหรับส่งมอบบริการที่ดีที่สุด เพราะบริการที่ดีไม่ใช่การขายสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรวมไปถึงผลที่ลูกค้าจะได้รับจากการลงทุนด้วย สิ่งเหล่านี้จึงต้องประกอบไปด้วยทีมงานที่มีศักยภาพ มีความรู้ รักการพัฒนาตัวเองรวมถึงการบริการแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจ ซึ่งบริษัทเชื่อว่า องค์กรจะเดินได้ต้องให้ความสำคัญต่อพนักงาน และนี่คือจุดแข็งของเรา

กลยุทธ์สู่เป้าหมายผ่านผลิตภัณฑ์ HPE Aruba
ด้วยแนวโน้มของตลาด Mobility ที่กำลังเติบโตและอุปกรณ์ Mobile ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต องค์กรจำเป็นต้องมีระบบเครือข่ายที่รองรับการใช้งานในทุกมิติ ซึ่งการที่ IT Green ประสบความสำเร็จในการเป็น Distributor สินค้า HPE Aruba จะช่วยให้บริษัทสามารถทำตลาดในลักษณะของการนำเสนอโซลูชั่นแบบ Integrated Solution ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยเน้นไปที่กลุ่ม Mobility Working Style เช่น ลูกค้าที่มีสำนักงานสาขา มีพนักงานทำงานนอกสถานที่ หรือมีการทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกที่เป็นคู่ค้าทั้งในและนอกสถานที่ บริษัทจะมีการปรับการขายแบบ Integrated Solution ร่วมกับคู่ค้าอีกประมาณ 15-20 รายจากทั้งหมด 300 ราย โดยคู่ค้าที่เหลือจะทำตลาดที่เป็น SME ทาง IT Green ได้วางแผนจัดอบรมคู่ค้าเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการเสนอขายให้กับลูกค้า พร้อมด้วยทีมงานบริการก่อนและหลังการขายทำหน้าที่สนับสนุนการขายให้กับคู่ค้าและรุกสู่ตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากตลาดเอกชน สถาบันการศึกษากลุ่มราชการ ผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม และธุรกิจ SME ที่บริษัทครอบคลุมอยู่แล้ว ด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ คาดว่า ยอดขายครึ่งปีหลังจะสูง
กว่าครึ่งปีแรกประมาณ 10-15% หลังจากที่มียอดขายรวมเติบโตเกือบ30% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2558 โดยมีตัวเลขกลุ่ม Securityเติบโต 20% และตลาด Wireless เติบโตถึง 60% นอกจากนี้คาดว่ายอดขายรวมทั้งปี 2559 จะมีการเติบโตในช่วง 20-25%

เข้าใจธุรกิจและบริการด้วยความจริงใจ
2ศักดิ์ชาย ปัญญจเร ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจ HPE Aruba ประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน, Hewlett Packard Enterpriseกล่าวถึง IT Green ในฐานะ Distributor สินค้า HPE Aruba ว่า สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้จากบุคลิกของผู้นำองค์กรคือ ความคิดที่น่าเชื่อถือและมีความตรงไปตรงมา นี่คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ไว้วางใจ และจากการศึกษาการดำเนินธุรกิจแล้ว ทาง IT Green มีความเชี่ยวชาญในการทำ Vertical Business Development ด้วยความเข้าใจโซลูชั่น เข้าใจธุรกิจของคู่ค้า และให้การสนับสนุนคู่ค้าในทุกๆ กระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบงาน

อีกประการคือ IT Green มีการลงทุนในแง่ของอุปกรณ์ทั้งการสำรองการเดโม และบุคลากรวิศวกรไอที เพื่อเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และสนับสนุนคู่ค้าก่อนที่จะไปสู่การขาย และตรงนี้เองช่วยให้คู่ค้าของพวกเขามีความใกล้ชิดลูกค้า สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปช่วยตอบโจทย์ธุรกิจได้ สำหรับHPE เองถือว่า IT Green จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ระดับองค์กรไปสู่กลุ่มคู่ค้ารายย่อยและเติบโตแบบระยะยาวไปด้วยกัน