PANDUIT CABLE MANAGEMENT

ผู้นำและผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกทางด้าน Solution ที่มีความทันสมัย  PANDUIT ใช้เครือข่ายที่กว้างขวางและมีความเชี่ยวชาญทางด้านไฟฟ้าในการแก้ไขปัญหาความท้าทายทางด้านธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์  :  สายแลนที่มีความทนทานต่อการหักหอ ผลิตจากวัสดุชั้นดี นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา, ตู้แร็ก, ระบบไฟเบอร์, สายดิน, สายเคเบิล ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมสำหรับลูกค้าในตลาดการสื่อสาร โทรคมนาคม สาธารณูปโภค การดูแลสุขภาพ การเงินและภาครัฐ

Solution  :  ศูนย์รวบรวมข้อมูล (Data center), ระดับองค์กร(Enterprise), โครงสร้างอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน (Industrial Infrastructure) …